OVB Vermögensberatung AG

Wuppertal - Peter Schnütgen

Ihre OVB Ansprechpartner in Wuppertal

OVB in Wuppertal

Portrait Peter Schnütgen

Peter Schnütgen
Bezirksleiter für die OVB

Peter Schnütgen

Bezirksleiter für die OVB Vermögensberatung AG

Habichtweg 12
42115 Wuppertal

Tel.: +49 202 3931959
Fax: +49 202 3931958

pschnuetgen@ovb.de

Kontakt zu OVB in Wuppertal